Tilsette i Roald Øen AS

Helge Øen

Dagleg leiar/Røyrleggjarmestar
48 12 52 42

 

Inge Solbakken

Røyrleggjar
48 12 53 43

Runar Tangen

Røyrleggjar/hjelpearbeider


Johnny Øen

Kontor/butikk medarbeider
57 67 14 79 (butikk)/ 95 21 75 54

 

Thomas Øen Solbakken

Røyrleggjar

90 85 98 94