Her finner du oss

Innkøyring fra Fjærlandsvegen:
Sving av mot Sognahallen, køyr rett fram over parkering/bussholdeplass, inn veg under Kvåle stadion.

ROALD ØEN AS

Lunnamyri 12

6856 SOGNDAL

Tlf: 57 67 14 79